Kontakt osoba Vedran Huđek - HRpaulovnija.com

VAŠA KONTAKT OSOBA

Viši stručni savjetnik
Vedran Huđek

HRpaulovnija logo
 

> HRpaulovnija > Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjetiI.       OPĆE ODREDBE

1.1.      Internetska stranica www.HRpaulovnija.com u vlasništvu je trgovačkog društva FSI GRUPA d.o.o.,sa sjedištem na adresi: Žigrovec, Vladimira Nazora 18, 42214 Sveti Ilija; OIB:06472773387, MB:02424614

1.2.      Nositelj svih prava na Internet stranici www.HRpaulovnija.com (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo FSI GRUPA d.o.o.

1.3.      FSI GRUPA d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice te pruža uslugu internet narudžbe/prodaje proizvoda iz asortimana trgovačkog društva putem servisa HRpaulovnija na način uređen ovim Uvjetima poslovanja (dalje:Uvjeti).

 

II.      PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA


2.1.      Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i društva FSI GRUPA d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

2.2.      Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.HRpaulovnija.com (dalje: HRpaulovnija) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.3.      FSI GRUPA d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja Uvjeta FSI GRUPA d.o.o. ne odgovara.

Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

2.4.      Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja usluga i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet narudžbe/prodaje robe putem servisa HRpaulovnija upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta.

Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.

 

III.    POJMOVI

3.1.      Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

    Internet stranica označava Internet stranicu www.HRpaulovnija.com.

    Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom HRpaulovnija Internet narudžbe/prodaje.

    Korisnik kupac je korisnik koji putem obrazca za narudžbu, pošalje društvu FSI GRUPA d.o.o. narudžbu za barem jedan proizvod te isplati kupoprodajnu cijenu.

    Usluga Internet narudžbe/prodaje je usluga koja omogućuje korisnicima narudžbu/kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.IV.     UVJETI KORIŠTENJA


4.1.      Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja HRpaulovnija Internet narudžbe/prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga HRpaulovnija Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.

4.2.      Korištenje usluga HRpaulovnija Internet nerudžbe/prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama.

Korištenje usluga HRpaulovnija Internet narudžbe/prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost društva FSI GRUPA d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

4.3.      FSI Grupa d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena FSI GRUPA d.o.o. ne odgovara.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

4.4.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta FSI GRUPA d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga HRpaulovnija Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama Hrpaulovnije.

 

V.      OGRANIČENJA KORIŠTENJA

5.1.      Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom HRpaulovnija Internet narudžber/prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivnopravnim propisima.

5.2.      Korisnik se posebno obvezuje da neće:

–  unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnopravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično

–  unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično

–  koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba

–     mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici

5.3.      Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva FSI Grupa d.o.o..

Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje društva FSI Grupa d.o.o. istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati (“download”) određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

5.4.      Podaci, uključujući i fotografije stavljene (“upload”) na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo društva FSI Grupa d.o.o..

5.5.      U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom društvo FSI Grupa d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge HRpaulovnija internet narudžbe/prodaje.

 

VI.     ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI


6.1.      FSI Grupa d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i usluga HRpaulovnija internet narudžbe/prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga HRpaulovnija internet narudžbe/prodaje.

6.2.      FSI Grupa d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se FSI Grupa d.o.o. u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

6.3.      FSI Grupa d.o.o. ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

6.4.      FSI Grupa d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi HRpaulovnija Internet narudžbe/prodaje.

 

VII.   SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

7.1.      FSI Grupa d.o.o. putem HRpaulovnija internet stranice, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem emaila, putem obrazca za, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega).

7.2.      Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je narudžba tj. Kupnja odabranog proizvoda putem HRpaulovnija internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

7.3.     Ponudu društva FSI Grupa d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva FSI Grupa d.o.o. i korisnika.

7.4.      Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva FSI Grupa d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:

    odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe korisnika

    odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

7.5.      U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu Ugovora.VIII.     PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

8.1.      Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor (narudžbu) u roku od 14 dana, a koji teče:

    od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora IX.      NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


9.1.    Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti društvo FSI Grupa d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu FSI Grupa d.o.o., Žigrovec, Bana Jelačića 16a, 42214 Sveti Ilija, ili elektroničkom poštom na info@hrpaulovnija.com , a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.

9.2.    Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti ovdje, elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na info@hrpaulovnija.com , a u kojem će mu slučaju društvo FSI Grupa d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.X.     UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA


10.1.    Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je društvo FSI Grupa d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

10.2.    Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca društvo FSI Grupa d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.

10.3.    Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu FSI Grupa d.o.o., Žigrovec, Bana Jelačića 16a, 42214 Sveti Ilija, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je društvu FSI Grupa d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

10.4.    Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

XI.   UVJETI I POSTUPAK KUPNJE


11.1.    Korištenjem usluga HRpaulovnija internet prodaje korisnik pristaje na kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici i to odabirom proizvoda temeljem slike, teksta ili osnovnih obilježja proizvoda.

11.2.    Slike proizvoda na Internet stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, stoga ne predstavljaju osnovu za reklamaciju proizvoda.

FSI Grupa d.o.o. ne jamči točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Internet stranici, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

11.3.    Osnovna obilježja i opis proizvoda, podatci o sadržaju pakiranja i načinu uporabe proizvoda, proizvođaču, uvjetima jamstva, cijeni proizvoda, posebnim akcijama i pogodnostima, načinu plaćanja i dostave naznačeni su uz svaki proizvod, a odnose se na ona obilježja i podatke naznačene u trenutku zaključenja narudžbe.

11.4.    Postupak elektronske narudžbe proizvoda dostupnih na Internet stranici započinje klikom na ikonu “Naruči odmah”, dok se klikom na ikonu „Naruči“ postupak narudžbe proizvoda dovršava, a taj trenutak se ujedno i smatra trenutkom narudžbe odabranog proizvoda.

Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte korisnika naznačene u postupku narudžbe pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se korisnici kontaktirati društvo FSI Grupa d.o.o. radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte korisnika.

11.5.    Naručeni proizvod smatra se rezerviranim u trenutku zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe

FSI Grupa d.o.o. će o eventualnoj nemogućnosti isporuke nekih od naručenih proizvoda obavijestiti korisnika elektroničkom poštom, u kom slučaju korisnik pridržava pravo otkazivanja narudžbe nedostupnog proizvoda ili zamjene naručenog proizvoda drugim dostupnim proizvodom.

 

XII. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

12.1.    Cijena proizvoda izražena je u hrvatskim kunama (HRK) i naznačena u obrascu "Naruči" ili uz polje "Narudžba, sorta paulovnije i količina" za kupnju prije zaključenja narudžbe, a u cijenu je uključen i iznos PDV-a i trošak dostave. (PDV nije obračunat temeljem čl. 90. St. 2. Zakona o PDV-u.)

12.2.    FSI Grupa d.o.o. pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na Internet stranici, sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe, kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označene proizvode (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično).

12.3.    Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

    a) Plaćanje općom uplatnicom moguće je izvršiti u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe FSI Grupa d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom, a koje podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu te uplatu izvršiti u roku.

Poslovni račun za uplatu:

IBAN: HR1223600001102404572, otvoren kod Zagrebačke banke d.d, Zagreb

    b) Plaćanje internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe FSI Grupa d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za izvršenje plaćanja.

    c) Plaćanje gotovinom – pouzećem, i to isplatom cjelokupnog iznosa naznačenog u računu (uključujući i trošak dostave) dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke. XIII. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE


13.1.    Dostava proizvoda vrši se putem Overseas Express dostavne službe, a moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

13.2.    Trošak dostave na području Republike Hrvatske je za krajnjeg kupaca besplatan, bez obzira na težinu, volumen ili adresu korisnika,

13.3.    Rok isporuke proizvoda teče od dana zaključenja narudžbe i iznosi:

    3 radna dana za područje cijele RH i to za proizvode koji se nalaze u zalihi

    5 radnih dana za područje cijele RH i to za proizvode koje dobavljač nije u mogućnosti isporučiti društvu FSI Grupa d.o.o. u roku od 3 radna dana od dana zaključenja narudžbe

O mogućoj promjeni roka isporuke FSI Grupa d.o.o. pravodobno će obavijestiti korisnika putem elektroničke pošte.

FSI Grupa d.o.o. ne odgovara za moguća produljenja roka isporuke uzrokovana nedostupnošću korisnika putem kontakata koje je isti naznačio prilikom popunjavanja obrazca za narudžbu ili putem telefonskog kontakta.

13.4.    Korisniku će naručeni proizvod biti isporučen na adresu dostave, a ukoliko korisnik nije zatečen na adresi dostave dostava će se obaviti drugoj zatečenoj poslovno sposobnoj osobi (punoljetnom članu domaćinstva, osobi ovlaštenoj od strane korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta ili će dostavljać u nekom drugom terminu ponovo doći na adresu dostave.

U slučaju ne preuzimanja i/ili odbijanja preuzimanja naručenog proizvoda od strane korisnika bez valjanog razloga, FSI Grupa d.o.o. pridržava pravo od korisnika zahtijevati naknadu nastalih troškova.XIV.    ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE


14.1.    U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva FSI Grupa d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

14.2.    FSI Grupa d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, odnosno u trenutku predaje proizvoda korisniku, bez obzira je su li društvu FSI Grupa d.o.o. nedostatci bili poznati.

FSI Grupa d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

FSI Grupa d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

14.3.    Korisnik je dužan obavijestiti FSI Grupa d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od 15 dana od kad je otkrio nedostatak (reklamacija proizvoda).

14.4.    Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:

    na brojeve telefona: 098/903-0986

    na e-mail adresu: info@hrpaulovnija.com

    na adresu: FSI Grupa d.o.o., Žigrovec, Bana Jelačića 16a, 42214 Sveti Ilija

14.5.    Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio FSI Grupa d.o.o. o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka).

U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ukoliko se dokaže kako korisnik nije utjecao na oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi društvo FSI Grupa d.o.o..

14.6.    Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a korisnik uz vraćeni proizvod mora priložiti i izvornik računa i jamstva (ukoliko postoji).

14.7.    U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja vraćenog proizvoda provest će se vještačenje proizvoda.

U slučaju opravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem korisnik ima pravo na raskida ugovora uz povrat cijene reklamiranog proizvoda ili pravo na zamjenu reklamiranog proizvoda, a sve troškove povrata reklamiranog proizvoda, kao i troškove zamjene reklamiranog proizvoda snosi društvo FSI Grupa d.o.o..

Korisnik gubi prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju neopravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem ili ako se utvrdi kako je uzrok nedostatka reklamiranog proizvoda neadekvatno rukovanje ili uporaba proizvoda od strane korisnika.

Neopravdano reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano obrazloženje o razlozima neopravdanosti reklamacije.

14.8.    Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju postojanja vidljivih oštećenja/nedostataka na pakiranju pošiljke korisniku se preporuča odbiti preuzimanje iste jer postoji i mogućnost oštećenja/nedostatka samog proizvoda unutar pakiranja.

Odbijanjem primitka pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti društvu FSI Grupa d.o.o. uz napomenu da pakiranje pošiljke sadrži oštećenje/nedostatak.

14.9.    U slučaju isporuke proizvoda koji ne odgovara naručenom proizvodu (isporuka nekog drugog proizvoda), a koja je moguća uslijed pogrešaka prilikom pakiranja proizvoda korisnik koji je proizvod uredno i pravodobno reklamirao pridržava prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

14.10.  Po zaprimanju reklamacije korisnika zbog neizvršene isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u roku za isporuku proizvoda korisnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja reklamacije biti pisano obaviješten o razlozima neisporuke i načinu rješavanja reklamacije.

 

XV. JAMSTVO KVALITETE


15.1. Odgovornost proizvođača te odgovornost društva FSI Grupa kao prodavatelja za ispravnost proizvoda određena je deklaracijom koja se nalazi na svakom proizvodu. Predmet prodaje je sjeme Paulovnije sa propisanom klijavošću 60-80% uz uvijet da su zadovoljeni idealni uvijeti sijanja koji su propisani i dobivaju se uz svaki proizvod.

15.2. Deklaracijom je propisano da se u svakom pakiranju nalazi minimalno 500 sjemenki za što FSI Grupa d.o.o. daje jamstvo i klijent ukoliko uoči nedostatak u količini sjemenki ima pravo na pisani prigovor i povrat novaca ili nadomjestak sjemena koje nedostaje.

15.3. Korisnik ostvaruje pravo na povrat novaca isključivo uz predočavanje računa.  XVI. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


16.1.    U svrhu pristupanja i/ili korištenja sadržaja Internet stranice FSI Grupa d.o.o. može prikupljati samo one osobne podatke korisnika (ime, prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa) koje mu isti dobrovoljno dostavi, a prikupljene podatke može obrađivati i koristiti samo uz privolu korisnika i u svrhe određene Uvjetima.

16.2.    Smatra se da je korisnik u trenutku pristanka na davanje osobnih podataka pristao i na obradu i korištenje danim podatcima u svrhe predviđene Uvjetima.

Prikupljene podatke FSI Grupa d.o.o. koristit će isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga HRpaulovnija Internet prodaje, i to bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

FSI Grupa d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja HRpaulovnija Internet prodaje od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja, te takve podatke koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

16.3.    Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, te će u tu svrhu FSI Grupa d.o.o. omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima.

16.4.    Povodom zahtjeva korisnika za uklanjanjem njihovih osobnih podataka FSI Grupa d.o.o. će iste ukloniti, pridržavajući pravo onemogućavanja pristupa i/ili korištenja određenim sadržajima Internet stranice u odnosu na te korisnike.Uvjeti su objavljeni 27. travnja 2015. godine na www.HRpaulovnija.com